۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

همه چیز اسم دارد

اسم دارد. همه چیز اسم دارد.


  • در خواب و بیداری فکر احمقانه ای از سرت میگذرد و خودت از خودت تعجب میکنی که چطور شد این فکر از سرت گذشت.
  • با دیدن گوشه ای از عکسی، ایده ای جدید برق به چشمانت می آورد و در صدد پیاده سازیش میشوی.
  • جدلی با روشن مغزی می کنی و راضی از نتیجه به هر دویتان افتخار میکنی.
  • استفاده جدیدی برای شی قدیمی پیدا میکنی و در پوست خود نمیگنجی.
  • آرزو میکنی کاش فلان چیزک برای راحتتر زندگی کردن موجود بود و زندگی با فلان چیزک را تصور میکنی و وصف العیش نصف العیش.

بعد میروی از روی کنجکاوی در گوگل جستجو میکنی و میبینی تمام چیزهایی که به مغزت خطور کرد نه تنها سالهاست به مغز دیگران خطور کرده که برای خود اسمی هم دارد.

جستجوی این وبلاگ