۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

توهم مغز یا زهر واقعیت

همه چیز در مغزش بهتر و قشنگتر بود. 

  • وقتی ملودی به ذهنش میرسید، در مغزش به مراتب خوش آهنگ تر بود تا وقتی با ابزار موسیقی نواخته میشد.
  • وقتی تصویری در ذهنش نقش میبست، روی کاغذ به مراتب بدتر از آنی بود که در مغزش بود.
  • عشقش به معشوق در مغزش بسیار بیشتر و عمیق تر از وقتی بود که می گفتش دوستت دارم. 
  • خوابش به مراتب جالبتر از تعریفش بود. 
  • قدرت استنتاج و استدلالش همه را در مغزش به زانو در می آورد. 
  • وقتی کشفی می کرد و ایده نویی میزد، در مغزش آپولو بود و در هنگام بیان کم مایه به نظر می رسید. 

حتا این نوشته در مغزش به مراتب قوی تر از اینی بود که من بازگو کردمش. 

۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

آدم‌های ناراحت

آدم‌های ناراحت و ناراضی به مراتب بیشتر راجع به خودشان حرف می‌زنند.

۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

آدم‌های خوشحال

آدم‌های خوشحال و راضی به مراتب بیشتر راجع به خودشان حرف می‌زنند. 

جستجوی این وبلاگ