۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

قورباغه ها


دیگر همه قورباغه داشتند. همه سوپ پای قورباغه داشتند. همه شمع قورباغه ای و عروسک قورباغه ای و جا کنترلی قورباغه ای و زیر کونی قورباغه ای و زیر لیوانی قورباغه ای و کانال قورباغه ها و هات تاب قورباغه آذین و سگ زنگوله-قورباغه ای و انگشتر قورباغه نشان و صفحه الکترونیکی لمسی رنگ قورباغه ای و دستکش کوچولو برای قورباغه و کفش قورباغه داشتند. دیگر قورباغه ها نمیدانستند چرا قورباغه دارند. 

جستجوی این وبلاگ