۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

شکست

این موفقیتهای شما نیست که شما را تعریف می کند. این شکست های شماست. چرا و چگونه اش را خودتان دریابید.


جستجوی این وبلاگ