۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

غریبه

بعضی پیشقدم هستند و بعضی دنباله رو. 
بعضی اما نمیدانند چه غلطی میکنند و اصلآ برای چه آن غلط را میکنند و در کل نه می دانند چه می کنند و نه می خواهند که بدانند.


جستجوی این وبلاگ