۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

ارواح شب

تحمل برخی مسائل در شب به مراتب سخت تر از در روز است. سخت است بدانی این خواب است که مسائل را در خود حل میکند، این مغز است که شب خسته می شود، تنهایی شب است، تمرکز بیشتر است، بیکاری است، خورشید است، یا شب در دل خود ارواحی دارد که به تو فشار می آورند و جایت را تنگ می کنند. 

جستجوی این وبلاگ