۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

سیگار

-آن‌ها که سیگار نمی‌کشند، صرفا سیگار را نفهمیده‌اند.
-آن‌ها که سیگار می‌کشند، فکر می‌کنند خیلی بچه‌باحال هستند.
-آن‌ها که سیگار نمی‌کشند، فقط بلدند برچسب به دیگران بزنند.
-آن‌ها که سیگار می‌کشند، احساس روشن‌فکری و فراخ‌فکری بهشان دست داده.
-آن‌ها که سیگار نمی‌کشند، فقط بلدند برچسب به دیگران بزنند.
-آن‌ها که سیگار می‌کشند، مخشان گوزیده و در هر بحثی کم می‌آوردند.
-آن‌ها که سیگار نمی‌کشند، فقط بلدند برچسب به دیگران بزنند.
-خفه شو آشغال.
-برو بمیر انتر.

بايگانی وبلاگ

جستجوی این وبلاگ