۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

کیلویی

با نوعی نگاه از بالا به پایین گفت: «آخه این چه مسخره بازی‌ای دیگه؟ دو هزار نفر بی‌ربط و باربط میان تولد یکی رو فقط چون پیغامش براشون ارسال شده تو فیسبوک تبریک می‌گن. بعد اونم نه می‌ذاره نه برمی‌‌داره استتیوسش رو می‌کنه: "از همه دوستانی که لطف کردند تولدم رو تبریک گفتند ممنونم." همه چی کیلویی شده.»
گفتم: «"نه می‌‌ذاره نه برمی‌داره؟!" هار هار.»

۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

قله

در نوک قله، 
با کم‌ترین فشار هوای ممکن برای زنده ماندن،
زیر سردترین هوای متصور برای زیست،
بدون جیره‌ی آب کافی،
روی قلوه سنگی تیز،
بی غذا،
به تنهایی
نشسته بود و خیره هلیکوپتری را می‌نگریست که منتظر ورودش چرخ می‌زد. نمی‌خواست از نوک‌ قله کوه نزول کند. ولو شده در زجر و عذاب.

۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

شب-روز

همه چیز در شب و در روز با هم فرق دارد. هستند مسایلی که

در شب دنیا را به اتمام می‌رسانند و در روز مسخره و خنده‌دارند.
در شب ستون مهره‌هایت را می‌لرزانند و در روز ناچیز به نظر می‌آیند.
در شب کوچک‌ترین اهمیتی را بازی نمی‌کنند و در روز به یک‌باره حیاتی می‌شوند.
در شب عاشقانه می‌پرستیشان و در روز از یادت می‌روند.
در شب درک می‌شوند و در روز گه‌گیجه‌ات می‌دهند.
در شب به بازیت می‌گیرند و در روز به بازی‌ می‌گیریشان.
در شب حلشان می‌کنی و در روز مغزت را بگا می‌دهند.
در شب به نظر بغرنج می‌آیند و در روز به نظر رسا.
در شب می‌ترسانندت و در روز متوجه‌شان هم نمی‌شوی.
در شب حس می‌شوند و در روز حساب.

۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

لعنتی

آمد، رید و نرفت. 

۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

هیچ از همه یا همه از هیچ

این‌بار آمده با ذوق خاصی و برق چشم غریبی می‌گوید:‌ «دوست داری یک چاله به عمق ۱۰۰ متر باشی یا ۱۰۰ تا چاله به عمق یک متر؟»
گفتم: «۱۰ تا چاله به عمق ۱۰ متر.»

۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

نیم‌پرده

آن‌قدر جلوی چشممان آدم کشتند و پاره کردند و له کردند و زدند و لت و پار کردند و از رویشان رد شدند و خش انداختند، که دیگر حساسیتمان را از دست دادیم. دیگر بمل و دیز نمی‌فهمیم. همین مانده که حساسیتمان را به تمام پرده هم از دست بدهیم و بعد یک اکتاو اختلاف هم تشخیص ندهیم و دست آخر به کلی بی حس شویم و مرده و زنده برایمان یکی شود. نمک به حرام‌های بی‌پدرمادر.

۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

سیاست‌

گفت:«
رییس‌جمهورها دو دسته‌اند: بی‌عرضه یا سیاست‌مدار. سیاست‌مدارها یک دسته‌اند: دروغ‌گو و پست‌فطرت.
»

گفتم:«اینو هستم.»

جستجوی این وبلاگ